ČASOPISI


IZLAZI DNEVNO SAMO U ELEKTRONSKOJ FORMI
• Vesti iz oblasti prava i ekonomije,
kao i sve informacije o događajima i rokovima
značajnim za zakonito poslovanje privrednih subjekata


IZLAZI DNEVNO U ELEKTRONSKOJ FORMI
I DVA PUTA MESEČNO U ŠTAMPANOJ FORMI

• Časopis namenjen advokatima, sudijama, pravnicima u privredi vanpripredi


IZLAZI DNEVNO SAMO U ELEKTRONSKOJ FORMI
• Uputstva i stručni komentari zakona i drugih propisa
• Odabrana pitanja i odgovori


IZLAZI DNEVNO U ELEKTRONSKOJ FORMI
I DVA PUTA MESEČNO U ŠTAMPANOJ FORMI

• Stručni komentari i pitanja i odgovori za
pravno-računovodstveno i poresko poslovanje
i planiranje obaveza u budžetskom sistemu


IZLAZI DNEVNO U ELEKTRONSKOJ FORMI
I DVA PUTA MESEČNO U ŠTAMPANOJ FORMI

• Stručni komentari i pitanja i odgovori za praćenje i primenu poreske, računovodstvene i radno-pravne regulative


IZLAZI DNEVNO U ELEKTRONSKOJ FORMI
I DVA PUTA MESEČNO U ŠTAMPANOJ FORMI

• Propisi vezani za carinsko, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje kroz praktičnu primenu, instruktivne stručne komentare, pitanja i odgovore, kao i objašnjenja Uprave carina