ČASOPIS ZA TUMAČENJE PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

Godina III • Broj 59

AKTUELNI ŠTAMPANI BROJ:

Rubrike:

PR I Aktuelni statistički podaci i informacije

PR II Kalendar poreskih i računovodstvenih obaveza

PR III Porez na dodatu vrednost

PR IV Porez na dobit

PR V Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

PR VI Radni odnosi, zarade, naknade, dodaci, druga primanja i doprinosi

PR VII Poreski postupak i poreska administracija

PR VIII Ostali porezi

PR IX Akcize

PR X Privredna društva, obligacija i platni promet

PR XI Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje

PR XII Fiskalne kase

PR XIII Igre na sreću

PR XIV Popis i amortizacija

PR XV Računovodstvo, izveštavanje i revizija

PR XVI Specifičnosti računovodstva i izveštavanja pojedinih delatnosti

PR XVII Službena mišljenja

PR XVIII Sudska praksa

PR XIX Strana sudska praksa

PR XX Modeli

SADRŽI TEKSTOVE VEZANE ZA POSTUPANJA IZ OBLASTI PRIMENE PORESKE I RAČUNOVODSTVENE REGULATIVE U REPUBLICI SRBIJI. KONCIPIRAN JE NA NAČIN DA KORISNICIMA OMOGUĆAVA KORIŠĆENJE INFORMACIJA O SVIM VAŽEĆIM PORESKIM I RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKIM PROPISIMA, NJIHOVIM IZMENAMA, DOPUNAMA, I PRE SVEGA, TUMAČENJIMA ISTIH ZA POTREBE BLAGOVREMENOG PORESKOG PLANIRANJA I FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA.

Impressum

Izdavač: Paragraf Co d.o.o., Takovska 42, 11000 Beograd, tel/fax: 011/3290-498

Generalni direktor: Bratislav Milovanović

Glavni i odgovorni urednik: Snežana Radović

Odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju: dr Marina Protić

Saradnik u Redakciji: Nikola Jerinić

Redakcija: Mara Cvetković, Dušan Pavlović

Sekretar redakcije: Lidija Bogojević

Autor časopisa: Ljiljana Pjevač Pejović

Tehnički urednik: Ivan Fišer

Copyright 2012 © Ljiljana Pjevač Pejović

CIP - Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd

ISSN 2217-3803

www.paragraf.rs

redakcija@paragraf.rs