-

ČASOPIS ZA CARINE, DEVIZNO I SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE,
PROPISE I OBJAŠNJENJA UPRAVE CARINA

Godina II • Broj 35/36

AKTUELNI ŠTAMPANI BROJ:

Rubrike:

I Kalendar obaveza po spoljnotrgovinskim i deviznim poslovima

II Carinsko poslovanje

III Carine, akcize, porez

IV Upravni i prekršajni postupak u carinskom poslovanju

V Spoljnotrgovinsko poslovanje

VI Devizno poslovanje

VII Računovodstveno evidentiranje spoljnotrgovinskih poslova

VIII Strana ulaganja, donacije, krediti i zajmovi

IX Međunarodni ugovori

X Špeditersko poslovanje u praksi

XI Ostalo

REDAKCIJA ČASOPISA "CARINSKI INSTRUKTOR" PRATI PROPISE VEZANE ZA CARINSKO, DEVIZNO I SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE I UPUĆUJE NA NJIHOVU PRAKTIČNU PRIMENU, KROZ INSTRUKTIVNE STRUČNE KOMENTARE RENOMIRANIH STRUČNJAKA, PITANJA I ODGOVORE, KAO I OBJAŠNJENJA UPRAVE CARINA.

Impressum

Suizdavači: Paragraf Co d.o.o., Takovska 42, 11000 Beograd, tel/fax: 011/3290-498,
Paragraf Lex d.o.o., Jovana Boškovića 5, 21000 Novi Sad

Direktor: Bratislav Milovanović

Glavni i odgovorni urednik: Mara Cvetković

Redakcija: Snežana Radović, Marina Protić, Dušan Pavlović, Marko Jekić

Redakcioni odbor: Nadica Pantović, Predrag Aleksić, Idrija Hadžibegović, Dragan Simić, Branka Đorđević

Sekretar redakcije: Lidija Bogojević

Autor časopisa: Ljiljana Pjevač Pejović

Tehnički urednik: Ivan Fišer

Copyright 2012 © Ljiljana Pjevač Pejović

Izdavač neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati trećim licima/pretplatnicima na časopis Carinski instruktor,
po osnovu stručnih i drugih priloga u časopisu.

CIP - Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd

ISSN 2217-6934

www.paragraf.rs

redakcija@paragraf.rs