Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 19 od 05.07.2017.)

  • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE, PRAVOBRANILAŠTVA I STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI GRADSKA UPRAVA
  • ODLUKA O PRAVOBRANILAŠTVU GRADA ZRENJANINA
  • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O DODELI NAZIVA ULICE "MILEVA MARIĆ AJNŠTAJN" NA LOKALITETU ZONE JUGOISTOK U K.O. ZRENJANIN I
  • REŠENJE O DODELI NAZIVA ULICE "PROF. DR TIHOMIR VREBALOV" NA LOKALITETU ZONE JUGOISTOK U K.O. ZRENJANIN I
  • STATUT GRADA ZRENJANINA
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE GRADA ZRENJANINA ZA PERIOD OD 2017. DO 2021. GODINE