Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Užica

(broj 31 od 12.10.2017.)

  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O IZMENI KADROVSKOG PLANA GRADSKIH UPRAVA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA, SLUŽBE BUDŽETSKE INSPEKCIJE I SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA UŽICA, ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA U GRADU UŽICU