Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Subotice

(broj 21 od 06.07.2017.)

  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O KADROVSKOM PLANU ZA GRADSKU UPRAVU GRADA SUBOTICE, GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO, SLUŽBU ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA SUBOTICE, ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA SUBOTICE I SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU
  • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU GRADA SUBOTICE ZA 2016. GODINU
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA SUBOTICE ZA 2015. GODINU
  • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE
  • ODLUKA O OPŠTINSKIM PUTEVIMA, ULICAMA I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA
  • ODLUKA O OSNIVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠA RADOST" SUBOTICA - NAŠA RADOST ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY SZABADKA - PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠA RADOST" SUBOTICA
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA 2017 - 2021
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA (LAP) GRADA SUBOTICE