Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Smedereva

(broj 9 od 02.10.2017.)

  • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA SMEDEREVA U 2017. GODINI
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK RADOVA I USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PARKING SERVIS SMEDEREVO