Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Smedereva

(broj 8 od 20.07.2017.)

  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SMEDEREVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA SMEDEREVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA GRADSKA STAMBENA AGENCIJA SMEDEREVO
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH POSLOVNIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
  • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VODE SA JAVNIH ČESAMA I KUPALIŠTA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK PIJAČNIH USLUGA U SEOSKIM MESNIM ZAJEDNICAMA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVO
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA "SMEDEREVSKA TVRĐAVA"
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA JP URBANIZAM SMEDEREVO, SMEDEREVO