Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 55 od 25.07.2017.)

  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSLOVNOM PROSTORU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2016. GODINU
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex