Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 95 od 20.11.2015.)

 • ISPRAVKA ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JRD I TV PREDUZEĆE "PETROVAC NA MLAVI" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLANOVE PREUZIMANJA MERNIH UREĐAJA, ODNOSNO MERNO-REGULACIONIH STANICA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA ISPITIVANJE I ZA DODATNO ISPITIVANJE SORTE POLJOPRIVREDNOG BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE IMENOVANJA TELU ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI CISTERNE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU PREGLEDA I OBELEŽAVANJA POSUDE VOZILA ZA TRANSPORT ODREĐENOG OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU DAVANJA ORUŽJA NA POSLUGU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-404-00-0259/14-08 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBUKE ENERGETSKIH MENADŽERA I OVLAŠĆENIH ENERGETSKIH SAVETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U ŠANGAJU, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU RUKOVODIOCA, ZAMENIKA RUKOVODIOCA I SEKRETARA RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA PRIMENI MODELA RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE REPUBLIKE ESTONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O OSNIVANJU INSTITUTA ZA STRATEGIJSKA ISTRAŽIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "ĆELIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "GRLIŠTE" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANJE MOTORNIH DRUMSKIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, OSIM POLJOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex