Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 77 od 09.09.2015.)

 • KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • ODLUKA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOOG TUŽIOCA U PRVOM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 23001/08, ALEKSANDAR MATIĆ I POLONIA DOO PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU PREVODA MEĐUNARODNIH STANDARDA VRHOVNIH REVIZORSKIH INSTITUCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • POZIV OFA - ORGANIZACIJA FOTOGRAFSKIH AUTORA, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • PRAVILNIK O SPREČAVANJU, RANOM OTKRIVANJU I SUZBIJANJU BOLNIČKIH INFEKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PRESTAVKAMA BR.38629/07 I 23718/08, RAFAILOVIĆ I STEVANOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-012-00-00289/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG STAMBENOG PREDUZEĆA "KRAGUJEVAC" U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • REŠENJE O PRETHODNOJ SAGLASNOSTI DA SPORTSKA ORGANIZACIJA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISLAMSKOJ REPUBLICI PAKISTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PEKINGU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SENEGAL, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RABATU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U UJEDINJENOJ REPUBLICI TANZANIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISLAMSKOJ REPUBLICI PAKISTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PEKINGU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ARGENTINI ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SENEGAL, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RABATU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U UJEDINJENOJ REPUBLICI TANZANIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex