Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 72 od 26.07.2017.)

 • LISTA O DOPUNI LISTE LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 819/08, HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JUNU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U DRUGOM KVARTALU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)
 • PRAVILNIK O PRIMENI TEHNOLOGIJE GLOBALNOG NAVIGACIONOG SATELITSKOG SISTEMA U OBLASTIMA DRŽAVNOG PREMERA I KATASTRA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE VODNIH AKATA, SADRŽINI MIŠLJENJA U POSTUPKU IZDAVANJA VODNIH USLOVA I SADRŽINI IZVEŠTAJA U POSTUPKU IZDAVANJA VODNE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)
 • PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU MREŽA GNSS PERMANENTNIH STANICA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HAMMEUM", PROKUPLJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-5507/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-5508/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U GVADALAHARI, SJEDINJENE MEKSIČKE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPREME I ZAŠTITNIH SISTEMA NAMENJENIH ZA UPOTREBU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex