Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 110 od 30.12.2016.)

 • NAREDBA O DOPUNI NAREDBE O MERAMA ZAŠTITE I SANACIJE ŠUMA OŠTEĆENIH LEDOLOMIMA I LEDOIZVALAMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-12669/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-12672/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-12675/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-12677/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12664/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12665/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12666/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12670/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12671/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12673/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12681/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O PROCESU IZVEŠTAVANJA, PRAĆENJA I VREDNOVANJA SPROVOĐENJA AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 24 – PRAVDA, SLOBODA I BEZBEDNOST, U SKLOPU PRISTUPNOG PROCESA REPUBLIKE SRBIJE U EVROPSKU UNIJU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICA KATASTARSKIH OPŠTINA BARIČ, BIKINJE, DONJA KRUŠEVICA, ŠUVAJIĆ, VOJILOVO, MALEŠEVO, KUDREŠ, SLADINAC, RADOŠEVAC, GOLUBAC, MILJEVIĆ I DVORIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA MEĐUREČ I LOZOVIK ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA I OBRASCU IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA, OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR I OBRASCU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA PROIZVODNJU I PROMET AROMATIZOVANIH VINA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD, ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12826/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401–12829/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12850/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 456-12482/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12480/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12483/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12485/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12486/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12590/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU PRIZNAVANJA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex