Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 11 od 30.01.2015.)

 • IZNOS MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDŽETU REPUBLIKE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • IZNOS PROCENJENE NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • LISTA AVIO-PREVOZILACA KOJIMA JE ZABRANJENO LETENJE U EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILA O RADU TRANSPORTNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE, BROJ 51/2015-D-I/27 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE, BROJ 51/2015-D-I/29 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE, BROJ 51/2015-D-I/30 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE, BROJ 51/2015-D-I/31 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU TRANSPORTNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ I STAMBENOJ DELATNOSTI GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE HMELJA (HUMULUS LUPULUS L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "SELOVA" ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE KOLUBARSKOG I MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex