Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 1 od 03.01.2018.)

 • PRAVILNIK O INFORMACIJAMA KOJE SE DOSTAVLJAJU PRE USPOSTAVLJANJA I IZMENE FUNKCIONALNOG BLOKA VAZDUŠNOG PROSTORA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 16254/08 I JOŠ DVE, MOMČILOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "PARKING SERVIS", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE KONTROLE SISTEMA ZA GREJANJE KOJI SADRŽE KOTLOVE ČIJA JE UKUPNA SNAGA VEĆA ILI JEDNAKA 50 KW ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00441/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-395/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-408/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-412/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-413/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE V.D. DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0164/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • REŠENJE V.D. DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0991/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • SERTIFIKATI O AKREDITACIJI ZDRAVSTVENE USTANOVE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI ELEKTRIČNE OPREME NAMENJENE ZA UPOTREBU U OKVIRU ODREĐENIH GRANICA NAPONA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKIH OBJEKATA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex