Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Novog Sada

(broj 61 od 14.12.2017.)

  • KADROVSKI PLAN GRADSKIH UPRAVA, POSEBNIH ORGANIZACIJA I SLUŽBI GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 81/2016 i 61/2017)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 80/2016, 31/2017 i 61/2017)
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2010, 5/2010 - ispr., 19/2010 - ispr., 50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013 - ispr., 28/2014, 11/2015, 74/2016, 21/2017 i 61/2017)
  • ODLUKA O NAČINU KUPOVINE STANOVA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA KAO VID STAMBENE PODRŠKE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 61/2017)
  • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJA DELATNOSTI PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U BUDŽETU GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 61/2017)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU ORGANA GRADA NOVOG SADA NADLEŽNOG ZA UTVRĐIVANJE PODRUČJA OSNOVNIH ŠKOLA ZA UPIS DECE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 61/2017)
  • PLAN GENERALNE REGULACIJE NOVOG GRADSKOG CENTRA SA OKRUŽENJEM U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 39/2011, 14/2014, 8/2016, 82/2016, 50/2017, 55/2017 i 61/2017)
  • PROGRAM ZA OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA NESMETANO ODVIJANJE JAVNOG PREVOZA PUTNIKA JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2017. GODINU - TEKUĆE SUBVENCIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 81/2016, 32/2017 i 61/2017)