Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Novog Sada

(broj 57 od 30.11.2017.)

  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR NAJBOLJIH MOBILNIH APLIKACIJA U CILJU UNAPREĐENJA EFIKASNOSTI JAVNIH SERVISA NA BAZI OTVORENIH PODATAKA U OBLASTIMA EKOLOGIJE I KULTURE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2017)
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 16/2017, 37/2017, 53/2017 - ispr. i 57/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2017)