Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Novog Sada

(broj 52 od 08.11.2017.)

  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKOG CENTRA "NOVI SAD" KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPERATIVNOG ŠTABA ZIMSKE SLUŽBE ZA 2017/2018. GODINU
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU PRIVREDNOG SAVETA GRADA NOVOG SADA
  • REŠENJE O ODOBRAVANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI I SPROVODE AKTIVNOSTI DEFINISANE APLIKACIJOM NOVI SAD OMLADINSKA PRESTONICA EVROPE 2019. GODINE, A U SKLADU SA LOKALNIM AKCIONIM PLANOM POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2015-2018. GODINE
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA ZA BICIKLE NA VIŠE LOKALITETA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA