Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Novog Sada

(broj 50 od 19.10.2017.)

  • ODLUKA O NAKNADI DELA TROŠKOVA MEĐUMESNOG PREVOZA UČENIKA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, A POHAĐAJU SREDNJU ŠKOLU ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI DRUGE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
  • ODLUKA O UPRAVLJANJU KEJOM U GRADU NOVOM SADU
  • ODLUKA O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU PIJACA