Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Novog Sada

(broj 45 od 29.09.2017.)

  • ODLUKA O ODOBRAVANJU SUBVENCIJE POSLODAVCIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2017. GODINI
  • ODLUKA O PROIZVODNJI, DISTRIBUCIJI I SNABDEVANJU TOPLOTNOM ENERGIJOM IZ TOPLIFIKACIONOG SISTEMA GRADA NOVOG SADA
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U ULICI DUŠANA DANILOVIĆA U NOVOM SADU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POVREMENIH PARKIRALIŠTA U NEPOSREDNOJ BLIZINI OBJEKATA "NOVOSADSKOG SAJMA" U NOVOM SADU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA NA TRGU MARIJE TRANDAFIL U DVORIŠNOM DELU OBJEKTA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE U NOVOM SADU