Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Novog Sada

(broj 41 od 09.09.2017.)

  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD O VRŠENJU STATUSNE PROMENE I PROMENE NAZIVA PREDŠKOLSKE USTANOVE
  • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI FONDU ZA STIPENDIRANJE I PODSTICANJE NAPREDOVANJA DAROVITIH STUDENATA I MLADIH NAUČNIH RADNIKA I UMETNIKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU, ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU
  • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKO ZELENILO" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O ZONSKO-TARIFNOM SISTEMU, SA KOEFICIJENTIMA I GRANICAMA ZONA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU