Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Novog Sada

(broj 33 od 07.07.2017.)

  • ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA PRIPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2017. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2017, 24/2017 i 33/2017)