Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 92 od 13.09.2017.)

  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SEOSKIM VODOVODIMA ("Sl. list grada Niša", br. 92/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 92/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 92/2017)
  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA ("Sl. list grada Niša", br. 92/2017)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Niša", br. 92/2017)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Niša", br. 92/2017)