Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 129 od 15.12.2017.)

  • KADROVSKI PLAN ZA 2018. GODINU UPRAVE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 129/2017)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 129/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA MLADE I PRONATALITETNU POLITIKU ("Sl. list grada Niša", br. 129/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAD SA SAVETIMA GRAĐANA I GRAĐANSKE INICIJATIVE ("Sl. list grada Niša", br. 129/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPORT I OBRAZOVANJE ("Sl. list grada Niša", br. 129/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 129/2017)