Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 23 od 15.12.2015.)

  • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE (MUP SRBIJE) I FEDERALNE MIGRACIONE SLUŽBE (FMS RUSIJE) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA O ZAŠTITI OD POPLAVA UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O RAZVOJNOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM KOMBINOVANOM TRANSPORTU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • SPORAZUM IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE FINSKE O POLICIJSKOJ SARADNJI U SPREČAVANJU I BORBI PROTIV KRIMINALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE PROTIV REGRUTOVANJA, KORIŠĆENJA, FINANSIRANJA I OBUKE PLAĆENIKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE GRUZIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FINSKE O SUKCESIJI I KONSOLIDACIJI BILATERALNIH UGOVORA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA ČLANOVA PORODICE ČLANOVA DIPLOMATSKIH ILI KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI (PROJEKAT RESTRUKTURIRANJA EPS-A) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex