Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 21 od 26.11.2015.)

  • MEMORANDUM IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE SLUŽBE RUSKE FEDERACIJE ZA KONTROLU PROMETA NARKOTIKA O SARADNJI U BORBI PROTIV NOVIH PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I SAUDIJSKOG VISOKOG SAVETA ZA TURIZAM I NACIONALNU BAŠTINU KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU U OBLASTI OMLADINE IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE AGENCIJE ZA MLADE (RUSKA FEDERACIJA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SLOVENIJE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE NA OČUVANJU MOSTA MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA U VIŠEGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE PORTUGALA U OBLASTI OBRAZOVANJA, NAUKE, TEHNOLOGIJE, KULTURE, SPORTA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I ŠVAJCARSKOG FEDERALNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA PREKO REKE DRINE SA PRATEĆIM PUTNIM OBJEKTIMA NA LOKACIJI LJUBOVIJA–BRATUNAC ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE NORVEŠKE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTAN O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex