Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Kraljeva

(broj 27 od 30.11.2017.)

  • ODLUKA O POSTAVLJANJU KABLOVSKIH INSTALACIJA NA STUBOVIMA JAVNOG OSVETLJENJA KOJI SU JAVNA SVOJINA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 27/2017)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU PLOVILA NA DELU OBALE I VODNOG PROSTORA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 21/2017 i 27/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA POREZA NA IMOVINU ZA TERITORIJU GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 28/2013, 32/2016 i 27/2017)