Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Kraljeva

(broj 24 od 20.10.2017.)

  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PARKING PROSTORA, KOJI JE DONEO NADZORNI ODBOR JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" KRALJEVO
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA DIMNIČARSKIH USLUGA KOJU JE DONEO NADZORNI ODBOR JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKO STAMBENO" KRALJEVO