Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Kraljeva

(broj 22 od 05.10.2017.)

  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O DONOŠENJU KADROVSKOG PLANA U GRADSKOJ UPRAVI, JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALJEVA
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA KOJIMA SE PLAĆA NAKNADA ZA PARKIRANJE
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DRŽANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
  • POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA KRALJEVA
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU