Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Kraljeva

(broj 21 od 20.09.2017.)

 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O ČIŠĆENJU SNEGA I LEDA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA
 • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI GRADSKA UPRAVA
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU GRADA
 • ODLUKA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U KOMUNALNIM DELATNOSTIMA
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU KIOSKA NA JAVNIM POVRŠINAMA
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU PLOVILA NA DELU OBALE I VODNOG PROSTORA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA
 • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA KRALJEVA
 • ODLUKA O USLOVIMA I MERILIMA ZA UKLANJANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DRŽANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA PERIOD 2017- 2025. GODINE
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KRALJEVA ZA 2016. GODINU
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA KRALJEVA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOVČANOG IZNOSA OKTOBARSKE NAGRADE GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOVČANOG IZNOSA SPECIJALNE NAGRADE ZA PODSTICAJ HUMANOSTI "MILOMIR GLAVČIĆ" ZA 2017. GODINU