Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Kraljeva

(broj 16 od 14.07.2017.)

  • ODLUKA O DONOŠENJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA VODOTOKOVE DRUGOG REDA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
  • ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROGRAMA RADA UDRUŽENJA
  • ODLUKA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU POLITIKE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U ORGANIMA GRADA KRALJEVA