Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Kragujevca

(broj 35 od 26.12.2017.)

  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA USTANOVE "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR MLADOST" KRAGUJEVAC O CENAMA SPORTSKIH SADRŽAJA U HALI "JEZERO", SOKOLANI I KUGLANI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 23/2017 i 35/2017)