Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Kragujevca

(broj 34 od 20.12.2017.)

  • KADROVSKI PLAN ZAPOSLENIH U GRADSKIM UPRAVAMA, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017)
  • LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI PLAN (LAP) ZA GRAD KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017)
  • ODLUKA O FINANSIRANJU CELODNEVNOG BORAVKA TREĆEG DETETA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2005, 11/2006 i 34/2017)
  • ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017)
  • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PREVOZ U JAVNOM SAOBRAĆAJU DECE PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA, UČENIKA I ZAPOSLENIH U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017)
  • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA GRADA KRAGUJEVCA NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017)
  • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2017, 14/2017, 33/2017 i 34/2017)