Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Kragujevca

(broj 33 od 14.12.2017.)

  • PROGRAM KORIŠĆENJA I RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE U 2017. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2017, 13/2017 i 33/2017)
  • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2017, 14/2017 i 33/2017)
  • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE RAZVOJA INFORMISANJA U GRADU KRAGUJEVCU U 2017. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 23/2017 i 33/2017)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA U OBLASTI KULTURE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA U 2017. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 23/2016, 28/2016, 33/2016 i 33/2017)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REŠAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU U DRUGOM STEPENU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 20/2016 i 33/2017)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 31/2016 i 33/2017)