Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 21 od 04.10.2017.)

  • ODLUKA O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA JAGODINA
  • ODLUKA O VODOVODU I KANALIZACIJI
  • PRAVILNIK O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN PRIKLJUČNE SNAGE I ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE GRADA JAGODINE
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA JAGODINE ZA KALENDARSKU 2017. GODINU
  • ODLUKA O NAZIVIMA ULICA U JAGODINI