Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 18 od 25.08.2017.)

  • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA GRAD JAGODINU U 2017. GODINI
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA JAGODINE ZA KALENDARSKU 2017. GODINU
  • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI GRADA JAGODINA
  • ODLUKA O ULICAMA, OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA
  • PRAVILNIK O SOLIDARNOJ POMOĆI ZAPOSLENIMA U GRADSKIM UPRAVAMA GRADA JAGODINE