Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 90 od 04.12.2017.)

  • DRUGA ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PIJACAMA ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SAHRANJIVANJU I GROBLJIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU DRŽANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA RADA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ZA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2017, 2018. I 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)