Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 89 od 29.11.2017.)

 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "FILIP VIŠNJIĆ", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK O USLUGAMA ORGANIZACIJE DOGAĐAJA U PROSTORIJAMA U KUĆI KRALJA PETRA I ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O KORIŠĆENJU KUĆE KRALJA PETRA I ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKO-KULTURNOG CENTRA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRAN ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O ZADOVOLJAVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA I IZBORU NOVOG ČLANA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I FIZIČKU KULTURU I IZBORU NOVOG ČLANA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA SPOMENIKE I NAZIVE ULICA I TRGOVA I IZBORU NOVOG ČLANA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE I IZBORU NOVOG ČLANA SAVETA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IZBORU NOVOG ČLANA SAVETA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I IZBORU NOVIH ČLANOVA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA SAVETA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU I IZBORU NOVIH ČLANOVA SAVETA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)