Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 87 od 23.11.2017.)

  • KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MLADENOVAC" MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2017)
  • ODLUKA O ČETVRTOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU V. D. PREDSEDNIKA MESNE ZAJEDNICE "UŠĆE" GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANU NADZORNOG ODBORA JP SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2017)
  • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIORITETA ZA PROGRAM UREĐIVANJA I DODELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2017)