Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 77 od 03.11.2017.)

  • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O RASPODELI LIKVIDACIONOG OSTATKA JP "DIP MLADENOVAC" U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 77/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 77/2017)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 77/2017)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MIGRACIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 77/2017)
  • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U KO VLAŠKA ("Sl. list grada Beograda", br. 77/2017)