Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 60 od 30.08.2017.)

  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE "NOVOBEOGRADSKA KULTURNA MREŽA" ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD I PLATAMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2017)
  • ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA BRIGU O STARIMA, DECI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU V. D. PREDSEDNIKA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA BRIGU O STARIMA, DECI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU V.D. DIREKTORA CENTRA ZA BRIGU O STARIMA, DECI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2017)