Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 52 od 12.07.2017.)

  • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA ČIJI JE KORISNIK GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC, A KOJIM UPRAVLJA JP "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2017)
  • ODLUKA O DRUGOJ IZMENI ODLUKE O FINANSIRANJU SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE KULTURNOG RAZVOJA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA PERIOD 2015-2020. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKOG AKCIONOG PLANA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA PERIOD OD 2017.-2020. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2017)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMEN-PLOČE ZAGORKI MIĆIĆ ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2017)
  • TREĆA IZMENA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2017)