Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 50 od 07.07.2017.)

  • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE KOJOM SE USVAJA GODIŠNJI LIKVIDACIONI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR ZVEZDARA U LIKVIDACIJI" ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2017)
  • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2017)
  • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2017)