Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 49 od 04.07.2017.)

  • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT HUMANITARNE FONDACIJE "SNAGA ŽIVOTA" ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2017)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OSNIVANJU STALNIH I POVREMENIH RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2017)