Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Beograda

(broj 60 od 30.08.2017.)

  Akti gradskih opština

  NOVI BEOGRAD

  • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2017. godinu
  • Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Ustanove kulture "Novobeogradska kulturna mreža"
  • Rešenje o razrešenju v.d. direktora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd"
  • Rešenje o imenovanju direktora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd"
  • Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd"
  • Rešenje o imenovanju v.d. predsednika mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Novi Beograd