Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Beograda

(broj 50 od 07.07.2017.)

  Akti gradskih opština

  ZVEZDARA

  • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2016. godinu
  • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2017. godinu
  • Odluka o dopuni Odluke kojom se usvaja Godišnji likvidacioni izveštaj Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara u likvidaciji"
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"