Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 2 od 10.01.2018.)

  • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "KARAŠ-NERA" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VREDNOSTI DOZVOLA ZA PRIVREDNI RIBOLOV I RIBOLOV "BUĆKOM" ZA 2018. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2018)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA RASPOREĐIVANJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO U VRŠENJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2018)
  • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "KARAŠ-NERA" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2018)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex