Službeni list opština Srema

(broj 25 od 07.08.2017.)

  • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 25/2017
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI U OPŠTINI RUMA
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA ZA OPŠTINU RUMA
  • ODLUKA O PRIBAVLJANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE RUME PO TRŽIŠNOJ CENI PUTEM NEPOSREDNE POGODBE
  • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA NEPOSREDNE POGODBE
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVO LOLA RIBAR" RUMA
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE "POLETARAC" RUMA
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVO LOLA RIBAR" RUMA
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASIITANJE I OBRAZOVANJE "POLETARAC" RUMA
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 25/2017


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex