Službeni list grada Vršca

(broj 12 od 08.07.2017.)

  • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA ODNOSNO PROJEKTA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA GRADA VRŠCA U OBLASTI SPORTA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex