Službeni list grada Zaječara

(broj 36 od 30.08.2017.)

  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZAJEČARA
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
  • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA ZAJEČARA
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU NOSIOCA PRAVA KORIŠĆENJA NA STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZAJEČARA
  • ODLUKA O OPŠTEM KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ZAJEČARA ZA 2017. GODINU
  • STATUT GRADA ZAJEČARA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex